نحوه استفاده از TunesGo (اندیشه)

شما یک راه حل است که امکان مدیریت کامل تلفن همراه شیوه زندگی خود را در یک مکان مناسب متوقف شود.

انتقال فیلم بین اندیشه و کامپیوتر

Wondeshare TunesGo سبب شما را به وارد کردن فیلم ها از کامپیوتر به اندیشه و آنهایی که ناسازگار به راحتی تبدیل. علاوه بر این، شما می توانید صادرات و یا و پشتیبان گیری تمام فیلم های اندیشه، شما اشتراک گذاری فیلم با دوستان خود دستگاه پخش ویدئو، و یا انتقال فیلم ها از گوشی های آندروید و قرص به کامپیوتر. بخش زیر راهنمای گام به گام را به شما نشان می دهد.

Wondershare TunesGo راه اندازی و اتصال گوشی ها و یا قرص خود را به کامپیوتر. دستگاه شما آندروید را به رسمیت شناخته شده و در پنجره اصلی نمایش داده.

Android Videos and PC Transfer

انتقال فیلم ها از کامپیوتر به آندروید

فیلم آموزشی: نحوه انتقال فیلم ها از کامپیوتر به آندروید

مرحله 1. فیلم زبانه را انتخاب کنید. هنگامی که بارهای خود را رسانه ها روی افزودن کلیک کنید > اضافه کردن پرونده یا پوشه اضافه کنید.

Convert and Transfer Videos from Computer to Android

مرحله 2. این به ارمغان می آورد تا فایل پنجره مرورگر خود را، که از آن می توانید فیلم ها را از کامپیوتر خود را وارد کنید. تمام فیلم وارد می تواند با پخش ساخته شده است تماشا.

شما می توانید به سادگی کشیدن و رها کردن فیلم ها از کامپیوتر به آندروید.

انتقال فیلم از آندروید به کامپیوتر

فیلم آموزشی: نحوه انتقال فیلم از آندروید به کامپیوتر

مرحله 1. فیلم زبانه را انتخاب کنید. هنگامی که بارهای خود را رسانه ها، فیلم مورد نظر خود را انتخاب کنید و کلیک کنید صادرات > صادرات به کامپیوتر.

Transfer Videos from Android to Computer

مرحله 2. این به ارمغان می آورد تا پنجره مرورگر فایل. انتخاب ذخیره مسیر برای ذخیره فیلم از دستگاه شما آندروید به کامپیوتر.

شما می توانید به سادگی کشیدن و رها کردن فیلم ها از دستگاه های آندروید به کامپیوتر.

بالا